عارف:در سالهای گذشته فضای دانشگاه را امنیتی کردند/با این وضع انتظار داشتید دانشجویان مهاجرت نکنند؟

بهارنیوز نوشت:

کد N571309