يك منبع مطلع در وزارت خارجه:

اعزام فرستاده ويژه از سوي رياست جمهوري به ليبي نادرست است

سیاست

یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه کشورمان موضوع اعزام فرستاده ویژه از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به لیبی را نادرست دانسته و تاکید كرد: مذاکرات اخیر توسط حسین اکبری سفیر کشورمان در لیبی صورت پذیرفته که درچارچوب دیدارها و گفتگوهای مستمر و دوره ای است.

به گزارش خبرگزاري مهر، در پی انتشار برخی خبرها در مورد اعزام نماینده ویژه از سوی جمهوری اسلامی ایران به لیبی، یک منبع مطلع در وزارت امور خارجه کشورمان موضوع اعزام فرستاده ویژه از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به لیبی را نادرست دانسته و تاکید کرد: مذاکرات اخیر توسط حسین اکبری سفیر کشورمان در لیبی صورت پذیرفته که درچارچوب دیدارها و گفتگوهای مستمر و دوره ای ایشان با مسئولان و جریانهای سیاسی و اجتماعی مختلف این کشور انجام می شود.

وی افزود: خط مشی جمهوری اسلامی ایران نسبت به لیبی روشن و همواره مبتنی بر عدم دخالت در امور داخلی ، کمک به حل بحران این کشور از طریق گفتگوهای ملی به عنوان تنها راه حل خروج از بحران و کمک به دولت سازی بر اساس قانون اساسی دائمی می باشد.