والری آموس:

راهکار سیاسی برای بحران سوریه ایجاد شود

بین الملل

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه بر ضرورت ایجاد راهکار سیاسی برای بحران سوریه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، والری آموس معاون دبیر کل سازمان ملل گفت: اوضاع آوارگان در سوریه روز به روز بدتر می شود.

وی افزود: حضور گروههای مسلح در سوریه سبب پیچیده تر شدن ماموریتهای امدادرسانی می شود.

آموس تاکید کرد: باید راهکاری سیاسی هرچه سریعتر در سوریه ایجاد شود تا امنیت برقرار شود و شرایط برای امدادرسانی مهیا شود. سازمان ملل به کمکهای بیشتری برای سوری ها نیاز دارد.