محتشمی‌پور به ایلنا خبرداد:| 221510

آزادی مصطفی تاج‌زاده در 20 آبان‌ماه

سیاست داخلی

فخرالسادات محتشمی‌پور با حضور در غرفه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص آخرین وضعیت همسرش گفت: مصطفی تاج‌زاده 20 آبان‌ماه امسال آزاد می‌شود.

همسر مصطفی تاج‌زاده از آزادی همسرش در 20 آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فخرالسادات محتشمی‌پور با حضور در غرفه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص آخرین وضعیت همسرش گفت: مصطفی تاج‌زاده 20 آبان‌ماه امسال آزاد می‌شود.

کد N570968