كاهش قيمت نفت و مشكل پرداخت يارانه در كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس

بین الملل

نفت دركشورهاي شوراي همكاري خليج فارس از يك طرف باعث پيوند اين كشورها با اقتصاد سياسي جهاني مي گردد و از طرف ديگر در اقتصاد سياسي داخلي ابزاري براي مديريت تقاضاي سياسي مردم اين كشورها تلقي مي گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همين دليل هر نوع كاهش و يا افزايش قيمت جهاني نفت در ميان مدت، اثرات اقتصادي و سياسي مهمي در اين كشورها خواهد داشت. "کورنی ترن" ویث در مقاله ای به چگونگي تاثير قيمت جهاني نفت بر پرداخت يارانه در اين كشورها پرداخته است.

اگر قیمت جهاني نفت رقم 80 دلار در هر بشکه را حفظ کند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مجبور به پرداخت سوبسید بیشتری از کل درآمدشان هستند. به گفته "ديوارجان" اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور خاورميانه و شمال آفريقا اين كشورها سالانه بیش از 160 میلیارد دلار از درآمدهایشان را به سوبسید انرژی اختصاص می دهند اگر قیمت نفت حدود 80 دلار فعلی باقي بماند، این مبلغ 30 میلیارد دلاربیشتر از 130 میلیارد دلاری است که  صندوق بین المللی پول تخمین زده که در صورت ادامه روند فعلي اين كشورها متضرر خواهند شد.

شدت سقوط درآمدهای نفتی باعث شده اقتصاددانان توجه خودشان را به بودجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس معطوف کنند، زیرا این کشورها 90 درصد درآمدشان از ذخایر نفت و گاز تامین می گردد.

به گزارش صندوق بین المللی پول کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان، کویت، عمان، قطر، بحرین و امارات 64/1 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی را در سال 2013 تجربه کرده اند و از اين مبلغ ده درصد برای ارائه سوبسید سوخت و برق پرداخت شده است و عربستان به تنهایی نیمی از سوبسید انرژی را پرداخت می نماید.

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا لازم است كه برای کاهش سوبسید انرژي اقدام نمایند، زیرا در غیر اینصورت اوضاع آنها بدتر خواهد شد.

"دیوار جان" این خبر را در یک کنفرانس خبری که در خصوص  گزارش بانک جهانی در مورد انرژی برگزار شده بود اعلام نمود. در این گزارش اعلام شده است که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا که 5/5 درصد جمعیت جهان و 3/3 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را دارند ولی 48 درصد سوبسید انرژی جهان را استفاده می نمایند.

در مجموع تخمین زده شده است که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بیشتر از 250 میلیارد دلار سوبسید انرژی را صرف مي نمايند. سوبسید انرژی در مصر 7 برابر بخش سلامت آن كشور است. دراین کشورها سوبسیدها خیلی بیشتر از هزینه هاي سلامت و آموزش  بوده و باعث افزایش بدهی های عمومی خواهند شد و بخش عمده ای از آن سوبسیدها به طور غير مستقيم به افراد ثروتمند منتقل شده است.

منظقه خاورمیانه و شمال افریقا از رشد اقتصادی اندک، بیکاری بالا، ترافیک و آلودگی هوا رنج می برد. یارانه انرژی را می توان برای حل این مشکلات بکار برد و اصلاح شيوه پرداخت يارانه ها از بالاترین اولویت ها است. در بين كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس کویت و عمان اعلام نموده اند که در حال بررسی کاهش یارانه افراد ثرومند هستند. سقوط قیمت نفت ممکن است باعث گردد حکومت ها سریع تر به فکر تجدید نظر در میزان پرداخت یارانه باشد ولی هر کاهشی دارای حساسیت های سیاسی خواهد بود.

ترجمه :مهدي پورحسني