کمالوندی در بازدید از غرفه ایلنا:

به دنبال تمدید مذاکرات نیستیم

سیاست خارجی

بر اساس تجربه کار مذاکرات باید گفت که این روند به دلیل چگونگی زمان و مکان تغییر عمده‌ای نخواهد کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی از غرفه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز کمالوندی در جریان برگزاری بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با حضور در مصلی تهران از غرفه خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بازدید کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در جریان بازدید از خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مذاکرات در مسقط می‌تواند تاثیری در روند مذاکرات داشته باشد؟ گفت: بر اساس تجربه کار مذاکرات باید گفت که این روند به دلیل چگونگی زمان و مکان تغییر عمده‌ای نخواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تمدید مذاکرات وجود دارد؟ اظهار داشتد: ما به دنبال این نیستیم که تمدیدی صورت گیرد هدف ما این است که مذاکرات به نتیجه نهایی برسد.

کد N570392