نمایندگان خون اهدا کردند

مجلس

ایستگاه اهدای خون از روز گذشته تا روز چهارشنبه در راهروهای پارلمان مستقر شده است و نمایندگان و کارکنان مجلس می‌توانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

ایستگاه اهدای خون در کرویدورهای مجلس شورای اسلامی مستقر شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا،  ایستگاه اهدای خون از روز گذشته تا روز چهارشنبه در راهروهای پارلمان مستقر شده است و نمایندگان و کارکنان مجلس می‌توانند نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

کد N570342