با تصویب دو فوریت:

وظایف و اختیارات وزیر دادگستری فوری بررسی می‌شود

مجلس

در صورت تصویب نهایی این طرح وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همچنین همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه و عملکرد این قوه باید به مجلس پاسخگو باشد.

دو فوریت طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی در مورد وظایف وزیر دادگستری به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با 154 رای موافق و 37 رای مخالف دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند و این طرح فوری‌تر بررسی می‌شود.

در صورت تصویب نهایی این طرح وزیر دادگستری بر اساس اصل 160 قانون اساسی در مورد طرح‌های مربوط به قوه قضاییه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و همچنین همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه و عملکرد این قوه باید به مجلس پاسخگو باشد.

کد N570322