200 نماینده مجلس در بیانیه‌ای تاکید کردند:

تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات از اقتدار ایران بیشتر دفاع کند

مجلس

عدم پذیرش هرگونه محدودیت در تحقیق و توسعه غنی سازی و سایر فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و نیز در مکان، حجم و ذخایر مواد غنی شده مورد نیاز در کشور و لغو کامل تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر آن بلافاصله پس از انجام توافق که رئیس جمهور محترم نیز بار‌ها بر آن تأکید فرمودند از موضوعات مورد تاکید نمایندگان در این بیانیه بوده است.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با امضای بیانیه‌ای خواستار دفاع بیشتر تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور در مذاکرات از عزت و اقتدار ایران اسلامی شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا ضرغام صادقی نماینده شیراز در صحن علنی مجلس بیانیه‌ای را که به امضای بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده بود به شرح زیر قرائت کرد:

۱. لغو کامل تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر آن بلافاصله پس از انجام توافق که رئیس جمهور محترم نیز بار‌ها بر آن تأکید فرمودند.

۲. استیفای کامل حقوق هسته‌ای ایران شامل توسعه و ارتقاء چرخه سوخت هسته‌ای در حوزه تأمین و تولید سوخت مورد نیاز تأسیسات هسته‌ای تا حد خودکفایی به شکل واقعی و تأمین کننده نیاز به حق کشور برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سقف زمانی ۵ سال و استمرار آن تا تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای براساس قانون مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی

۳. عدم پذیرش هرگونه محدودیت در تحقیق و توسعه غنی سازی و سایر فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و نیز در مکان، حجم و ذخایر مواد غنی شده مورد نیاز در کشور

۴. منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی فرا‌تر از توافق نامه پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای

۵. حفظ ماهیت و فعالیت مرتبط با بهره برداری از راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک حداکثر در بازه زمانی ۲ سال و استمرار بهره برداری از تأسیسات هسته‌ای فردو با حفظ امکان تأمین سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی و کاربردی در عرصه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعتی و سایر موارد صلح آمیز

کد N570286