با رای نمایندگان؛

ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند

سیاست

سکینه عمرانی و محمدجواد نظری مهر به عنوان ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی انتخاب ناظران مجلس در شورای ملی ایمنی زیستی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان سکینه عمرانی عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم سمیرم و محمدجواد نظری مهر عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم ترکمن را به عنوان ناظران خود در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب کردند.