احمدی نژاد،کاندیدای مجلس بعدی از حوزه انتخابیه گرمسار؟

سایت فردا نوشت:

خبرهای موثق حکایت از آن دارد که به احتمال فراوان محمود احمدی نژاد به عنوان کاندیدا از یکی از شهرهای تهران یا گرمسار برای انتخابات مجلس ثبت نام خواهد کرد. 

 

23302

کد N570056