به دنبال خروج حزب کنگره مردمی از دولت/

شورای امنیت خواهان اتحاد میان گروههای سیاسی یمن شد

بین الملل

شورای امنیت در پی خروج حزب کنگره مردمی یمن از دولت جدید این کشور، بر لزوم اتحاد میان گروههای مختلف سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، به دنبال اعلام خروج حزب کنگره مردمی یمن از دولت جدید این کشور، شورای امنیت خواهان برقراری اتحاد و وحدت میان گروههای مختلف سیاسی یمن شد.

شایان ذکر است شورای امنیت "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری پیشین یمن را که از رهبران حزب کنگره مردمی یمن محسوب می شود تحریم کرد.

 وی در جریان سخنرانی در میان اعضای این حزب ضمن غیر قابل پذیرش خواندن این تصمیم از سوی شورای امنیت از خروج حزب کنگره مردمی یمن از دولت جدید این کشور که روز جمعه معرفی شد، خبر داد.

 این تصمیم از سوی حزب کنگره مردمی یمن در واکنش به حمایت "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهوری این کشور از تحریم عبدالله صالح توسط شورای امنیت صورت گرفت.

حزب کنگره مردمی یمن با دارا بودن 225 کرسی از مجموع 301 کرسی اکثریت را در پارلمان این کشور داراست.