ناطقان جلسه علنی مجلس مشخص شدند

مجلس,ایلنا

ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده فومن، موسی غضنفرآبادی نماینده بم، محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار، محمد بیاتیان نماینده بیجار، وحید احمدی نمایندگان كنگاور ناطقان امروز جلسه علنی کجلس شورای اسلامی خواهند بود.

اسامی ناطقان جلسه علنی امروز مجلس اعلام شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا مهرداد بذرپاش  اسامی ناطقین صحن علنی مجلس شورای اسلامی را قرایت كرد.

ناصر عاشوری قلعه رودخانی نماینده فومن، موسی غضنفرآبادی نماینده بم،  محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار، محمد بیاتیان نماینده بیجار، وحید احمدی نمایندگان كنگاور ناطقان مجلس شورای اسلامی خواهند بود.

کد N569888