با رای نمایندگان؛

کلیات طرح احکام دائمی بودجه‌های سنواتی تصویب شد

سیاست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با کلیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت کردند.

بر این اساس، با تصویب این طرح در جریان بررسی بودجه سالانه کل کشور الحاقات تبصره ها و مواد تکراری که هر سال برای بررسی در بخش های مختلف بودجه مطرح و مورد بررسی قرار می گرفت، تکرار نشده و به یکباره قوانین ثابتی در این طرح منظور شده است که بررسی بودجه سالانه بر اساس این طرح و قوانین منظور شده در آن به طور ثابت بررسی می شود.

به گزارش مهر، پیش از بررسی این طرح دولت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را به مجلس ارائه کرده بود، اما نمایندگان با آن مخالفت کردند و با ارائه پیشنهاداتی این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تبدیل و کلیات آن در جلسه امروز صحن علنی به تصویب رسید.

به گزارش مهر، این طرح با 151 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.