مجلس تصویب کرد: بسیج، موظف به امر به معروف و نهی از منکر زبانی است

امر به معروف نهی از منکر,بسیج

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان بسیج مستضعفین را موظف کردند که در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

کد N569694