با موافقت نمایندگان صورت گرفت

تعیین شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

مجلس,ایلنا

به موجب این طرح بازنشستگان مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت بر اساس دو سال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی مستمری دریافت می‌کنند.

با رای موافق نمایندگان مستمری بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت تصویب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا  نمایندگان در صحن علنی مجلس  کلیات طرحی را که کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس مطرح و یک فوریت آن در جلسات گذشته به تصویب رسیده بود با 158 رای موافق از مجموع 237 نفر از حاضرین به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این طرح سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب 5/6/86) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید؛ به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگانی که همزمان با آنان با 30 سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شده‌اند بیشتر نگردد.

بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره 1 و 2 قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (5/6/86) تأمین می‌گردد.

 

کد N569642