با مصوبه مجلس:

بسیج موظف به فرهنگ سازی زبانی امر به معروف شد

مجلس

سازمان بسیج مستضعفین وظیفه دارد با به كارگیری تمام بسیجیان نسبت به فرهنگی سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. این در حالی است كه این ماده نافی تذكر عملی توسط ضابطین قضایی بسیج در مرحله اقدام عملی نیست.

نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس  شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر سازمان بسیج را موظف به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایلنا، با تصویب ماده 19 این طرح در مجلس سازمان بسیج مستضعفین وظیفه دارد با به كارگیری تمام بسیجیان نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. این در حالی است كه این ماده نافی تذكر عملی توسط  ضابطین قضایی بسیج در مرحله اقدام عملی نیست.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 20 این طرح تمامی دستگاه‌های اجرایی، موسسات، شرکت‌های خصوصی، مراکز خدمات عمومی، اماکن عمومی و واحدهای صنفی را موظف به رعایت این قانون کردند و با 160 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 237 نمانیده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.

 ماده 17 طرح حمایت از آمران به معروف در مورد مسئولیت ستاد امر به معروف برای صدور مجوز تأسیس سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت‌ آنان با 147 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

نمایندگان همچنین با 157 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر ماده 18 طرح حمایت از آمران به معروف در مورد وظایف ستادهای استانی و شهرستانی امر به معروف برای رفع ابهامات آن به کمیسیون مشترک بررسی این طرح ارجاع کردند.

کد N569558