امیرعبدالهیان:

نوری مالکی فردا به تهران می آید

سیاست خارجی

نوری مالکی در این سفر با مقامات ارشد کشورمان دیدار و درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع عراق و تحولات منطقه به ویژه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی رایزنی خواهد کرد.

معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه از سفر معاون رئیس جمهور عراق به تهران خبر داد. 

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبدالهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر در این باره گفت: نوری مالکی فردا به صورت رسمی به کشورمان سفر می‌کند.

وی ادامه داد: وی در این سفر با مقامات ارشد کشورمان دیدار و درباره مناسبات دو جانبه، اوضاع عراق و تحولات منطقه به ویژه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی رایزنی خواهد کرد.

کد N569332