امیرعبدالهیان اعلام کرد:

نوری مالکی فردا به تهران می آید

سیاست

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: آقای نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق فردا به صورت رسمی به تهران سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: نوری المالکی معاون رئیس جمهور عراق فردا به صورت رسمی به تهران سفر می‌کند.

وی با مقامات ارشد کشورمان دیدار و در خصوص مناسبات دوجانبه اوضاع عراق، و تحولات منطقه، به ویژه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی رایزنی خواهد داشت .