نمتسف: سرنوشت پوتین در دستان عربستان سعودی و آمریکاست

ولادیمیر پوتین

بوریس نمتسف، یکی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین از پیامدهای کاهش نفت برای دولت و مردم روسیه می‌گوید.

به گزارش سایت خبری آخار، بوریس نمتسف یکی از مخالفان سرشناس ولادیمیر پوتین، با نوشتن این جمله درصفحه فیسبوک خود نوشته است: کاهش قیمت نفت، روسیه را با چالشهای زیادی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: عربستان و امریکا هرچند متفق یکدیگرند اما در موضوع نفت رقیب محسوب میشوند. از سویی تولید نفت از "شیست" در آمریکا باب میل عربستان نیست و به همین دلیل عربستان قیمت نفت را پایین آورد. ایران هم قیمت نفت را کاهش خواهد داد؛ بدین ترتیب زمانی که قیمت هر بشکه نفت به 60 دلار برسد، نرخ هر دلار به بیش از 60 روبل افزایش خواهد یافت. در این شرایط روسیه با مشکلات ذیل روبرو خواهد شد:
1. درآمد واقعی مردم پایین خواهد آمد 2. قیمت کالاهای وارداتی 50 درصد افزایش خواهد یافت 3. بازپرداخت وامها غیرممکن خواهدشد. 4. با افت ارزش روبل، اعتماد مردم به پول ملی نیز فوراً کاهش خواهد یافت 5. سطح زندگی مردم پایین خواهد آمد.

کد N569290