تایمز: قذافی به قدرت باز می گردد

العالم نوشت:

   احمد قذاف الدم روزنامه انگلیسی تایمز از برنامه ریزی خانواده قذافی برای بازگشت به قدرت خبر داد. به گزارش روز شنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "بیل ترو" خبرنگار روزنامه تایمز در قاهره در گزارشی تحت عنوان "خانواده قذافی، برای بازگشت به قدرت آماده می شود" به نقل از "احمد قذاف الدم" عموزادۀ قذافی نوشت: خانواده قذافی که در خارج از کشور به سر می برند، منتظرند تا چند ماه دیگر که ارتش بر مناطق مختلف مسلط شود، به کشور برگردند.

قذاف الدم، به بازگشت صلح به لیبی در آینده نزدیک و همچنین بازگشت خانواده قذافی به کشور ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که اکنون، لیبی پس از سه سال از سقوط قذافی، درگیر خشونت از هم گسستگی و تسلط نداشتن دولت بر کشور است. قذاف الدم ادعا کرد که با همه کنشگران در لیبی در ارتباط است و مسوولان دولت در لیبی، از لیبیایی هایی که در خارج از کشور به سر می برند، برای نجات کشور کمک خواسته اند. وی بر این باور است قانونی که عناصر نظام قذافی را از مشارکت در فرایند سیاسی منع می کند، به زودی لغو خواهد شد و او نیز به  زودی به لیبی بازمی گردد. عموزادۀ قذافی قبول دارد که بازگشت حاکمیت سابق غیرممکن شده است، اما در عین حال تاکید می کند: هر رژیمی اشتباهات خود را دارد ما نیز فرشته نبوده ایم، اما اشتباهاتی که حکومت سابق مرتکب شده است، با آن چه در حال حاضر در لیبی جریان دارد قابل قیاس نیست. قذاف الدم در پایان خاطر نشان کرد: من در اقدامات تخریبی، نقشی نداشتم به همین سبب می توانم دستم را برای صلح، به سوی همه لیبیایی ها دراز کنم.

49261

کد N569085