تیر اندازی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری سودان در خارطوم

بین الملل

منابع عربی از وقوع تیراندازی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری در پایتخت سودان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز با انتشار خبری فوری از وقوع تیر اندازی در نزدیکی ساختمان ریاست جمهوری در خارطوم پایتخت سودان خبر داد.

 بر اساس این گزارش در اثر این تیراندازی، چند نفر زخمی شدند.