دبیر کل ناتو:

روابط ناتو با افغانستان وارد فصل جدیدی می شود

بین الملل

دبیر کل ناتو با اشاره به پایان ماموریت نظامی نیروهای این پیمان نظامی غربی از آغاز فصل جدید در روابط ناتو با افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ینس ستالتنبرگ" دبیر کل ناتو ضمن تشکر از عملکرد نیروهای ائتلاف در افغانستان تاکید کرد که روابط ناتو با این کشور وارد فصل جدیدی می شود.

وی در ادامه با اشاره به پایان ماموریت نظامی ناتو پس از ۱۳ سال در ۳۱ دسامبر در افغانستان از آغاز ماموریت غیر نظامی جدید خبر داد که از این پس نقش آموزش و مشاوره به نیرو های امنیتی را ایفا می کنند.

دبیر کل ناتو با اشاره به کمک نیرو های ناتو در سازماندهی نیرو های افغان اعلام کرد که این امر باعث ایجاد آینده امن تر برای افغانستان و غرب شده است.