اوباما دستور اعزام 1500 نظامی دیگر را به عراق صادر کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

شبکه تلویزیونی سی ان ان درخبری فوری گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فرمان اعزام 1500نظامی دیگر را به عراق صادر کرده است.
این شبکه اضافه کرد به ما گفته شده این نظامیان نقش رزمی درعراق ندارند و نقش آنها تنها آموزش و توصیه و کمک به نیروهای عراقی از جمله جنگجویان کرد است؛ کردهایی که در حال جنگ با نیروهای داعش درعراق هستند.

این شبکه اطلاعات بیشتری در این مورد را موکول به رسیدن خبرهای تکمیلی از وزارت دفاع امریکا کرد.

5252

کد N567915