دیدار فرستاده رئیس جمهوری ایران با نخست وزیر لیبی

بین الملل

دفتر نخست وزیری لیبی با انتشار بیانیه ای از دیدار عبدالله الثنی و فرستاده رئیس جمهوری ایران در لیبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دفتر نخست وزیری لیبی با انتشار بیانیه ای از دیدار "عبدالله الثنی" نخست وزیر لیبی و "حسین اکبری" نماینده رئیس جمهوری ایران در لیبی خبر داد.

بر اساس این بیانیه نماینده رئیس جمهوری ایران بر حمایت تهران از نمایندگان پارلمان منتخب و حمایت از دولت در تمامی عرصه ها تاکید کرد.

در این بیانیه تاکید شده است، دیدار نخست وزیر لیبی با نماینده رئیس جمهوری ایران و نمایندگان دیگر کشورها در مقر پارلمان لیبی در طبرق و مقر نخست وزیری در شهر البیضا در راستای حمایت این کشورها از روند تحقق دموکراسی در لیبی صورت گرفته است.