برای اجلاس احزاب کشورهای اسلامی؛

ستاد همکاری احزاب و مجمع تقریب مذاهب تشکیل شده است

سیاست

معاون امور بین الملل حزب موتلفه با اشاره به برگزاری اجلاس احزاب کشورهای اسلامی گفت: ستاد برنامه ریزی و ستاد همکاری با مجمع تقریب مذاهب به ریاست آیت الله اراکی تشکیل شده است .

حمید رضا ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس احزاب کشورهای اسلامی گفت: این اجلاس همزمان با کنفرانس وحدت اسلامی برگزار می شود و به عنوان نشست جانبی در حاشیه این اجلاس طراحی شده است.

وی افزود: اکنون ستاد همکاری با مجمع تقریب مذاهب به ریاست آیت الله اراکی تشکیل شده است و یک جلسه در لبنان خواهیم داشت.

ترقی ادامه داد: برنامه ریزی برای دعوت از احزاب کشورهای اسلامی را دنبال می کنیم اما احتمالا بعد از جلسه ای که در کشور لبنان خواهیم داشت لیست مهمانان و احزاب مشخص می شود.

به گزارش مهر کنفرانس وحدت کشورهای اسلامی هر سال در هفته وحدت در تهران برگزار می شود.