چامسکی: جهان در حال نزدیک شدن به جنگ هسته ای است

بین الملل

یکی از منتقدان اصلی سیاست های غرب به ویژه آمریکا در جدیدترین انتقاد خود از سیاست های اروپا و آمریکا اعلام کرد که استراتژی ناتو برای گسترش مرزهای خود جهان را به سمت جنگ هسته ای پیش می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "نوام چامسکی" در مصاحبه با راشاتودی گفت: جهان در گذشته تا آستانه جنگ هسته ای پیش رفته بود و اکنون با توجه به پیش آمدن وضعیتی شبیه جنگ سرد یک بار دیگر جهان در آستانه جنگ هسته ای قرار گرفته است.

چامسکی در ادامه با اشاره به استراتژی گسترش به شرق ناتو گفت: از زمانی که ناتو مرزهای خود را برای رسیدن به مرزهای روسیه گسترش داده ماموریت آن تغییر زیادی با ماموریت آن در زمان پیدایش و یا آغاز به کار ناتو کرده است. ناتو اکنون به دنبال کنترل سیستم های انرژی جهان بدون توجه به توازن نظامی میان کشورهاست.

چامسکی در ادامه گفت: جهان هرگز تا این حد به جنگ هسته ای نزدیک نبوده است. جنگی که هر دو طرف را از بین خواهد برد.