در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد:

تشریح اقدامات ایران در خصوص پناهندگان در سازمان ملل متحد

سیاست

رایزن نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان درخصوص گزارش کمیسرعالی پناهندگان ضمن تشریح خدمات ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان، مواضع اصولی ایران در قبال موضوع پناهندگان را بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصباح انصاری در ابتدای ارائه گزارش خود به کمیته مذکور تاکید کرد: اکنون بیش از سه دهه  است که جمهوری اسلامی ایران میزبان پناهندگانی از مرزهای شرقی و غربی خود بوده و در حال حاضر حدود 97درصد از این پناهندگان در مناطق شهری ایران زندگی می کنند.

وی در سخنان خود تاکید کرد: تمامی خدمات ارائه شده به پناهندگان افغانی و عراقی در ایران علیرغم تحریم‌های غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته، تحریم هایی که نه تنها وضعیت زندگی و معیشت مردم ایران را هدف قرار داده بلکه بر نحوه و میزان ارائه کمک ها بشردوستانه کشورمان به پناهندگان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

 کارشناس نمایندگی کشورمان در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر بازگشت و استقرار داوطلبانه پناهندگان در جامعه افغانستان تاکید نموده است لیکن علیرغم اینکه اکنون بیش از یک دهه از استقرار دولت افغانستان می گذرد ولی میلیون ها افغانی به وطن خود بازنگشته و همچنان در کشورهای میزبان زندگی می کنند زیرا جامعه بین المللی تلاشهای لازم را در این باره انجام نداده و به تعهدات خود عمل نکرده است. مصباح انصاری افزود: برای پناهندگان افغانی، بازگشتی پایدار و استقراری پویا در وطن متبوع خود ، حقی لاینفک بوده و جمهوری اسلامی ایران در این راستا به تلاش های خود برای کمک به عینیت بخشیدن این موضوع ادامه خواهد داد. لذا یکی از مهمترین اهداف جامعه جهانی باید بازسازی افغانستان و زمینه سازی برای بازگشت داوطلبانه تمامی پناهندگان افغانی باشد.

وی در پایان سخنرانی خود با یادآور شدن مسئولیت های جامعه بین المللی درخصوص پناهندگان افغانی مستقر در ایران، بر تامین مالی پروژه های مختلف توسعه ای، آموزشی ، زیست محیطی، بهداشتی، تامین تجهیزات و مانند آن برای پناهندگان افغانی مقیم ایران توسط جامعه بین المللی تاکید نمود.