برای اطلاع از رونددرمانی آیت‌الله صانعی صورت گرفت؛

تماس‌تلفنی آیت‌الله وحیدخراسانی با آیت‌الله صانعی

سیاست داخلی,آیت الله صانعی,آیت الله یوسف صانعی,عیادت از آیت الله صانعی,آیت الله وحیدخراسانی

آیت الله وحید خراسانی طی تماس تلفنی از وضعیت درمانی آیت الله صانعی مطلع گردید و ایشان را به خواندن روزانه هفت مرتبه سوره حمد به نیت شفا سفارش نمود.

ایلنا: آیت الله وحید خراسانی از مراجع تقلید شیعه در قم، طی تماس تلفنی از وضعیت درمانی آیت الله صانعی مطلع شد.

به گزارش ایلنا از قم، آیت الله وحید خراسانی طی تماس تلفنی از وضعیت درمانی آیت الله صانعی مطلع گردید و ایشان را به خواندن روزانه هفت مرتبه سوره حمد به نیت شفا سفارش نمود.

پیش از این آیات عظام صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی، دستغیب شیرازی و بیات زنجانی طی تماس جداگانه تلفنی، از روند درمان آیت الله صانعی مطلع گردیدند و شفای عاجل ایشان را از خداوند منان خواستار شدند.

کد N567030