تحلیل دوعضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس/قدرت گرفتن جمهوریخواهان،هیچیک از معادلات ایران را به هم نمی زند

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,ایران و آمریکا,ایالات متحده آمریکا

اکثریت یافتن حزب مخالف اوباما در کنگره ، فضای سیاست حارجی جمهوری اسلامی ایران را چقدر دستخوش تغییر می کند؟

دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، تحلیل خود را از تاثیر پیروزی جمهوریخواهان امریکا بر روند مذاکرات هسته ای بیان کردند.

آینده سیاسی جمهوری خواهان ، در گروه حل پرونده هسته ای ایران

اگر جمهوری خواهان در پی فتح کرسی ریاست جمهوری اینده امریکا هستند بایستی این بار در پی حل پرونده هسته ای ایران از طریق مذاکره باشند و این مساله به نفع آن ها است.
محمد حسن آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرآنلاین در خصوص جمهوری خواهان امریکا که توانستند اکثریت کرسی های کنگره را بدست بیاورند و تاثیرحضور پررنگ تر آن ها در ارتباط با ایران گفت:انتخابات در آمریکا کلا زیر سوال قرار دارد.
نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انتخابات در امریکا کلا به این علت زیر سوال است که ثروت و پول و تدبیر و امکانات در این کشور توسط 5% مردم استفاده می شود تا آن نامزدهایی که مدنظرشان است روی کار بیایند.
وی افزود: بخش اعظم مردم امریکا در این انتخاب ها دخالتی ندارند وروی کار امدن هر جناحی در امریکا بستگی به ثروتمندان امریکا و نظر آن ها دارد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: به هر صورت چه جمهوری خواهان روی کار بیایند و چه دموکرات ها، از نظر جمهوری اسلامی ایران قرار نیست اتفاقی شکل بگیرد.
آصفری ادامه داد:هیچ یک از این دو گروه برای ایران تفاوتی ندارند و قرار نیست با روی کارآمدن یکی و از کار برکنار شدن گروه دیگر، ما نسبت به حقوق هسته ای خودمان تردیدی پیدا کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر کوتاه نیامدن ایران در هر شرایطی ازحقوق هسته ای خود خاطر نشان کرد: ذره ای نسبت به حقوق هسته ای خودمان عقب نشینی نخواهیم کرد اما به نفع جمهوری خواهان است که درمذاکرات هسته ای با ایران گام های مثبتی بردارند تا بتوانند در آینده ی انتخابات ریاست جمهوری موفق باشند.
آصفری با اشاره به این که نظر سنجی ها در خود امریکا نشان می دهد که 65% امریکایی ها اعتقاد دارند،مساله ی هسته ای ایران باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شود،گفت: با وجود این که نظرات مردم آمریکا مذاکره با ایران برای حل مساله هسته ای ما است اما در نهایت قرار نیست که ما منتظر نظرات دولتمردان آمریکایی باشیم بلکه ما نظرات خودمان را در موضوعات هسته ای اعلام کرده ایم و امروز هم اعتقاد داریم چه جمهوری خواهان و چه دموکرات ها روی کار بیایند جمهوری اسلامی ایران قرار نیست از حقوق هسته ای خودش عقب نشینی کند.
وی افزود: به نفع طرف مقابل است که گام مثبت را در مقابل ایران بردارد و این چه جمهوری خواه باشند و چه دموکرات فرق چندانی برای ما ندارند هر چند به نفع آینده سیاسی گروهی است که می خواهند در آینده اجرایی کشور آمریکا حاکم باشند.

 جمهوری خواهان زیاده خواه ترند اما تاثیر خاصی بر روند پرونده هسته ای ندارند

ابراهیم آقامحمدی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت درگفت و گو با خبرآنلاین در خصوص انتخابات اخیر کنگره امریکا و پیروزی اکثریت جمهوری خواهان در این باره گفت: نتیجه این انتخابات تاثیر زیادی در سیاست های امریکا در مقابل ایران ندارد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان تاثیر گذاری جمهوری خواهان بر سیاست خارجی ایران و مذاکرات هسته ای با توجه به قدرت گرفتن آن ها در کنگره امریکا گفت:کنگره و یا سنا از قبل هم موضع ضد ایرانی داشتند.

وی با تاکید بر این که روند هر دولت و کنگره ای در آمریکا مشکل تراشی برای ایران بوده است، تصریح کرد: روند کار در آمریکا به این شکل نبوده که ما بگوییم این کنگره و سنای فعلی به فکر حل مسایل بین دو کشور بوده اند،بلکه این ها اصولا دنبال مشکل تراشی بودند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در نهایت نیز روند قبلی درمیان دو کشور حاکم می شود. در واقع کنگره آمریکا باز هم همان مواضع ضد ایرانی اش را ادامه می دهد و اگر آقای اوباما نیز به فرض مصوبات کنگره را وتو کند، کنگره باز راه قانونی داشته و می تواند وتوی رییس جمهوری را دوباره وتو کند.

وی افزود:البته نمی توان این نکته را از نظر دور نگه داشت که زیاده خواهی جمهوری خواهان کنگره در مورد ایران زیادتر است، اما به نظر می رسد که تاثیری بر مواضع ما نداشته باشد زیرا ما بر روی حقوق هسته ای و سیاسی خود ایستاده ایم.

آقا محمدی با تاکید بر این که ایران یقینا روی حقوق خود و در واقع برمدارحق ایستاده است خاطر نشان کرد: برای ما دردفاع ازحقوق هسته ای مان فرقی میان دمکرات ها یا جمهوری خواهان نیست و تا به حقمان نرسیم که حتما هم می رسیم و از آن نمی گذریم، شر طلبی این گروه ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص این که میزان درصد اثر گذاری این اکثریت پیروز شده بر کنگره در تعامل هسته ای ایران با 5+1 تا چه حد است گفت: آنقدری که ما از ان واهمه داشته باشیم نیست و برای همین نیز نگران نیستیم.کنگره همیشه کار شکنی می کردند، هرچقدر هم ایران در خصوص حق کشور صحبت کرد کنگره امریکا بر حرف خودش ایستاد و در حال حاضر نیز تغییر خاصی ندارد و شاید کمی مواضع سخت تر شوند.

اقا محمدی خاطر نشان کرد:ما باید به روال گذشته حرکت کرده و با دفاع از مواضع هسته ای کشور راه خودمان را برویم.

1717

 

 

 

 

کد N566649