رییس جمهوری در دیدار جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس

دیدار با شما، ما را در راهمان استوارتر می‌کند