اسنودن از پناهنده شدن به آلمان صرف نظر کرده است

بین الملل

عامل افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از شهروندان کشورهای جهان از درخواست خود برای پناهندگی به آلمان چشم پوشی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس اشپیگل، "ادوارد اسنودن" کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) دیگر به دنبال پناهنده شدن به آلمان نیست. بر این اساس عامل افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا از شهروندان و مقامات کشورهای جهان از تقاضای پناهندگی خود صرفنظر کرده است.

این مطلب در پی درخواست توضیح حزب چپ های آلمان از دولت این کشور مطرح شده است. این در حالی است که پناهندگی اسنودن در ماه آگوست تا سه سال دیگر توسط روسیه تمدید شده است. دولت آلمان پیشتر در تابستان 2013 درخواست پناهندگی اسنودن را به بهانه وجود مشکلات رسمی، رد کرده بود.

طبق این گزارش حزب چپ ها در درخواست خود به دنبال یافتن پاسخ به این سوال بوده که دولت آلمان در ازای افشاگری های اسنودن، چگونه به وی پاداش داده است. با این حال دولت آلمان اعلام کرده این اقدامات نیازی به پاداش نداشته زیرا در مجموع حرف تازه ای را مطرح نکرده است.

گفتنی است افشاگری های اسنودن 31 ساله از اقدامات سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس انتقادهای زیادی را متوجه دولت های این دو کشور کرد به گونه ای که دستگاه قضایی آمریکا وی را به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و تهدید امنیت ملی تحت تعقیب قرار داد.