هیات دولت تصویب کرد؛

اختصاص ۱۴۰ میلیارد ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله

سیاست

هیئت وزیران با اختصاص ۱۴۰ میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 7/8/1393 به پیشنهاد شماره 89859 مورخ 29/7/1393 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. مبلغ یکصد و چهل میلیارد(140،000،000،000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند(ش) ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر برای پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

ردیف

موضوع

میزان اعتبار

دستگاه های اجرایی

1

بازسازی، ایمن سازی و مقاوم سازی بیمارستان های کمالی، قلب شهید رجایی، شهید مدنی کرج

50،000

دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز

2

بازسازی،مقاوم سازی و ایمن سازی بیمارستان امام حسین (ع)هریس(خسارت دیده از زلزله)

50،000

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

3

بازسازی،مقاوم سازی و ایمن سازی بیمارستان شهید بهشتی کاشان (خسارت دیده از رانش زمین و آتش سوزی)

40،000

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

جمع کل

140،000

 

2. دانشکده‌های یاد شده موظف‌اند ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/8/1393 به وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.