امضای تفاهمنامه بازرگانی میان چین و افغانستان

بین الملل

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اتاق تجارت و صنایع چین تفاهمنامه بازرگانی امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افغان پیپر از امضای تفاهمنامه بازرگانی بین اتاق تجارت و صنایع افغانستان با اتاق تجارت و صنایع چین خبر داد.

هدف از امضای این تفاهمنامه گسترش روابط بازگانی هر دو کشور در پی سفر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان به این کشور عنوان شده است.

رئیس جمهوری افغانستان پس از عربستان در دومین سفر خارجی راهی چین شد تا به رایزنی با مقامات این کشور از جمله رئیس جمهور، نخست‌ وزیر و رئیس پارلمان درباره تحولات منطقه بپردازد.

احمدزی در این دیدار توافقنامه هایی را با چین امضا کرد و با سرمایه‌ گذاران و بازرگانان افغان و چینی گفتگو کرد. رئیس جمهوری افغانستان در این سفر همچنین در دانشگاه شینهوای شهر پکن سخنرانی و با شماری از کارشناسان درباره روابط میان دو کشور، مسائل منطقه و بین الملل گفتگو کرد.