سازمان ملل بدنبال تحریم "عبدالله صالح" است

بین الملل

دیپلمات های آگاه اعلام کردند که سازمان ملل متحد به دنبال تحریم دیکتاتور سابق یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شماری از دیپلمات های آگاه اعلام کردند که شورای امنیت سازمان ملل متحد قصد دارد عبدالله صالح دیکتاتور سابق یمن را تحریم کند.

این پیشنهاد که از سوی آمریکا مطرح شده است از تمامی اعضا سازمان ملل متحد می خواهد که برای علی عبدالله صالح ویزا صادر نکنند.

شورای امنیت بررسی تحریم ها را آغاز کرده است و 15 عضو شورای امنیت می توانند تا روز جمعه و پیش از ارجاع موضوع به کمیته تحریم ها نسبت به آن اعتراض کنند.