تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران در مترو/ ضرورت جبران کمبودهای مترو

جامعه

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی برای مدیریت بحران در مترو گفت: مترو تهران با کمبودهایی مواجه است که باید در مدیریت بحران به آن توجه و کمبودها جبران شود.

اقبال شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر، شهرداری ملزم به تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران در فضاهایی همچون مترو است تا در مواقع بحران اقدامات لازم انجام شود. ارائه خدمات در مواقع بحرانی و استفاده از فضاهایی همچون مترو و سایر فضاهای زیر سطحی باید به گونه ای باشد که تمام موارد ایمنی را در آن تعریف کرد. البته این مساله در همه کشورهای دنیا به کار گرفته می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از سفرهای درون شهری در بخش حمل و نقل عمومی با مترو انجام می شود و حجم زیادی از مسافران در آن جابجا می شوند لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود تا خطرات احتمالی به حداقل برسد و جان مسافران در ایمنی کامل باشد و در چنین شرایطی داشتن برنامه مدیریت بحران ضروری است.

شاکری با یادآوری موضوع الزام شهرداری برای تدوین برنامه مدیریت بحران در مترو و فضاهای زیر سطحی افزود: این موضوع به تصویب رسیده و طبق آن شهرداری تهران موظف شد تا با کمک دستگاه های مربوطه برنامه عملیاتی مدیریت بحران را برای فضاهایی همچون مترو و تونل ها در سطح پایتخت تهیه کند.

عضو شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: مترو تهران با کمبودهایی مواجه است که باید در مدیریت بحران به آن توجه شود و کمبودها جبران شود.