موضع وزارت امور خارجه درخصوص تحولات بورکینافاسو

سیاست

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تحولات اخیر در کشور بورکینافاسو گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری تحولات این کشور ، لزوم خویشتن داری طرفین و کمک به جلوگیری از خشونت و کشته شدن مردم را بسیار مهم می‌داند .

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخصوص تحولات اخیر در کشور بورکینافاسو گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن پیگیری تحولات این کشور، لزوم خویشتن داری طرفین و کمک به جلوگیری از  خشونت و کشته شدن مردم را بسیار مهم می‌داند.

وی ضمن استقبال از آمادگی مقامات نـظامی بـرای واگذاری قدرت به غیر نـظامیان و اجرای قـانون اساسی موجود در بـورکینافاسو، ابراز امیدوار کرد هر چه سریع تر نهادهای قانونی و دولت انتقالی تشکیل و نسبت به روند دموکراسی جهت انتخابات قانونی اقدام شود.

افخم خاطرنشان ساخت: جمهوری اسلامی ایران از صلح و امنیت در بورکینافاسو و تشکیل دولت فراگیر و قوی با مشارکت همه احزاب و نمایندگان واقعی مردم این کشور حمایت می‌کند.