هیات وزیران تصویب کرد:

اختصاص140میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله

هیات وزیران با اختصاص140میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله موافقت کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،هیات وزیران با اختصاص140میلیار ریال به منظور پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع دولت ،هیات وزیران در جلسه 7 /8/ 1393 به پیشنهاد شماره 89859 مورخ 29 /7/ 1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1. مبلغ یکصد و چهل میلیارد(140،000،000،000) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه به شرح جدول زیر برای پیشگیری و جبران خسارت ناشی از زلزله اختصاص میابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2. دانشکده های یادشده موظف اند ضمن نظارت فنی و اجرایی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 11 /8/ 1393 به وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N564768