حجت الاسلام جعفرشجونی در گفت و گو ایلنا:

جامعه روحانیت با همه احزاب دنیا متفاوت است / نمی توانیم برویم کنار چند دانشجو که حزب تشکیل داده اند بنشینیم

سیاست داخلی,جعفرشجونی,جامعه روحانیت مبارز

ممکن نام چند نفر برای کاندیداتوری دبیر کلی جامعه روحانیت مطرح شوند اما در نهایت این انتخاب در یک جلسه به این صورت اتفاق خواهد افتاد؛ چند نفر از آقایان می گویند شخصی با این ویژگی ها مناسب است و همه تایید می کنند بنابراین یک جلسه برای انتخاب دبیر کافی است.

عضو شواری مرکز جامعه روحانیت مبارز درباره انتخاب دبیرکل گفت: ما در این مورد زیاد سخت نمی گیرم. می خواهیم زندگی کنیم. همه چیز در نهایت در یک جلسه به این صورت اتفاق خواهد افتاد؛ چند نفر از آقایان می گویند شخصی با این ویژگی ها مناسب است و همه تایید می کنند.

حجت الاسلام جعفر شجونی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مشخص شدن جانشین آیت الله مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز گفت: در ماه رمضان امسال با کسالت آیت الله مهدوی کنی، چند نفر از اعضا سراغ آیت الله موحدی کرمانی رفتند تا در غیبت آیت الله مهدوی، آقای موحدی کرمانی جلسات را اداره کند که تا امروز ایشان 5 جلسه  به خوبی  مدیریت کرده است.

وی ادامه داد: ما حزب نیستم. روحانیت پدر مردم و ملت است. در نهایت هم یکی از افراد این جریان برای دبیرکلی انتخاب می شود.

شجونی درپاسخ پاسخ به این سوال که آیا به جز آیت الله موحدی کرمانی نام کسانی دیگری برای دبیرکلی مطرح است خاطرنشان کرد: ممکن نام چند نفر در این باره مطرح شود ولی همه چیز در نهایت در یک جلسه به این صورت اتفاق خواهد افتاد؛ چند نفر از آقایان می گویند شخصی با این ویژگی ها مناسب است و همه تایید می کنند بنابراین یک جلسه برای انتخاب دبیر کافی است.

این عضو شواری مرکز جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در روند این انتخاب بعضی از جریان ها مانند پیروان امام و رهبری که ممکن است تاثیرگذار باشد، بیان کرد: نه ما جلسه ای بین خودمان خواهیم داشت و مانند احزاب عمل نمی کنیم. م با همه احزاب دنیا متفاوتیم و تنها اعضای جامعه روحانیت در این انتخاب موثر هستند.

وی درباره این موضوع که اخیرا شخصی از وزارت کشور عنوان کرده است که جامعه روحانیت مبارز باید داری مجوزرسمی باشد گفت: روحانیت نقش معنونی و پدری برای ملت دارد و نمی تواند در قالب حزبی جای بگیرد و برود کنار چند دانشجو که حزب تشکیل داده اند بنشید.

شجونی اضافه کرد: این نوع صحبت کردن، نوعی مزخرف گویی است. هرچند به صورت بلغور بوده، اما ما تاکنون به صورت رسمی نامه ای در این باره دریافت نکرده ایم.

کد N564309