نماینده روسیه در ناتو:

سیاست ناتو در قبال مسكو باعث تشدید تنش‌ها می‌شود

سیاسی

وقایع اخیر در اوکراین تبدیل به دستاویزی برای ناتو شده است تا تحت لوای «دفاع از تمامیت ارضی» دوره تنش‌زای دیگری مانند جنگ سرد را ایجاد کند.

نماینده روسیه در ناتو هشدار داد که عملکرد این سازمان در برابر مسكو باعث افزایش تنش‌ها می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، «الکساندر گروشکو» نماینده دائم روسیه در مقر ناتو در بروکسل هشدار داد كه رویکردهای ناتو در قبال روسیه تنش‌ها را افزایش می‌دهد و گسترش قلمرو بلوک غرب به سمت مرزهای روسیه، تمامیت ارضی این كشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

گروشکو گفت که وقایع اخیر در اوکراین تبدیل به دستاویزی برای ناتو شده است تا تحت لوای «دفاع از تمامیت ارضی» دوره تنش‌زای دیگری مانند جنگ سرد را ایجاد کند.

مقام‌های ناتو همچنان بر تصمیم خود مبنی بر آماده‌ نگه‌ داشتن نیروهای نظامی و نزدیک‌تر کردن پایگاه‌های نظامی خود به مرزهای روسیه اصرار دارند.

کد N564090