کاهش بی‌سابقۀ درآمدهای نفتی دولت آذربایجان

جمهوری آذربایجان

در صورت تداوم کاهش قیمت نفت، جمهوری آذربایجان بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش سایت خبری آوروپا اینفو، در 3 ماه اخیر قیمت نفت برنت با کاهش 24 درصدی به 83 دلار در هر بشکه سقوط کرده است. براساس محاسبات انجام شده، سقوط قیمت نفت آذربایجان در هر بشکه به 84 دلار موجب شده در هر روز 10 میلیون دلار و ماهانه 300 میلیون دلار از درآمدهای نفتی آذربایجان کاسته شود. کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت ادامه این روند در پایان یکسال 3.6 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی آذربایجان کاسته خواهد شد.
این خبر را قباد عباداوغلو، کارشناس اقتصادی آذربایجان در مصاحبه با سایت آذری مدیا فروم مطرح کرده است. این کارشناس آذری می گوید: اگر نفت آذربایجان در هر بشکه یک دلار کاهش یابد، در طی یکسال 128 میلیون دلار از درآمد نفتی آذربایجان کاسته خواهد شد و اگر قیمت هر بشکه نفت به 60 دلار تنزل یابد در این صورت آذربایجان در طی یکماه 18.5 میلیون دلار، در طول یکماه 550 میلیون دلار و در پایان یکسال 6.6 میلیارد دلار متضرر خواهد شد. متعاقباً آذربایجان با مشکل کاهش بودجه مواجه خواهد شد و مجبور به ایجاد تغییراتی در ردیف های بودجه خود خواهد گردید.
این کارشناس در پایان اظهارات خود به دولت آذربایجان توصیه کرد نسبت به تنظیم سناریوهای مختلف و استراتژیهای مربوط به آنها اهتمام ورزد.

کد N563907

خواندنی از سراسر وب