در مراسم 13 آبان امسال صورت گرفت؛

شرکت کنندگان راهپیمایی 13 آبان از دولت و دستگاه دیپلماسی حمایت کردند

سیاست داخلی,۱۳ آبان

شرکت کنندگان در راهپیمایی روز 13 آبان در قطعنامه پایانی خود ضمن حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور در فرایند مذاکرات هسته ای با 1+5، رفع همه جانبه تحریم های ظالمانه را خواستار شدند.

راهپیمایی کنندگان روز 13 آبان در قطعنامه پایانی خود تاکید کردند ما شرکت کنندگان در این تجمع بزرگ عاشورایی رمز اقتدار نظام و ملت ایران در برابر نظام سلطه را پیروی از مکتب عاشورا و مقاومت و ایستادگی در برابر یزید زمانه یعنی آمریکا و قدرت های زورگوی ظالم و مستکبر می دانیم.

به گزارش ایلنا شرکت کنندگان در راهپیمایی تاکید کردند ضمن حمایت از دولت و دستگاه دیپلماسی کشور در فرآیند مذاکرات هسته ای با 1+5 و تاکید بر چارچوب ترسیم شده توسط رهبر معظم انقلاب برای دستیابی به حق مسلم ملت غیرتمند ایران اسلامی، رفع همه جانبه تحریم های ظالمانه و یکطرفه علیه مردم ایران و مراقبت و هوشمندی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر توافقات احتمالی را از مطالبات جدی و قطعی خود می دانیم.

در ادامه این قطعنامه تاکید شده ما به حامیان واقعی تروریسم، خشونت و افراطی گری و مدعیان دروغین حقوق ملت ها اجازه نخواهیم داد تا با ایجاد تبعیض و مانع تراشی و زیاده خواهی ها خللی در مسیر دستیابی به حقوق مسلم ملت ایران ایجاد کنند.

کد N563817