دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس:

ادامه رسیدگی به طرح امر به معروف/ وزرای خارجه، صنعت و اقتصاد به مجلس می‌روند

مجلس

2 فقره سؤال علی ایران‌پور نماینده مبارکه و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از وزیر امور اقتصادی و دارایی،سؤالات سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت و سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد.

دستور کار جلسات علنی مجلس از روز یکشنبه ۱۸ تا روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۹۳ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان را در دستور کار خود دارند.
همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در موردطرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه‌ اصلاح قانون مالیات‌های‌ مستقیم‌ و اصلاحات بعدی‌ آن در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد.

گفتنی است بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی (اعاده ‌شده ‌از مجمع تشخیص مصلحت نظام) و بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه‌ها نیز در دستور کار مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی و گزارش شوردوم کمیسیون انرژی در مورد طرح حمایت از صنعت برق کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند.

همچنین گزارش کمیسیون فرهنگی درموردطرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز در دستور کار هفتگی نمایندگان مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس در ادامه به بررسی گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح، بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی و گزارش کمیسیون عمران درمورد طرح جلوگیری از پرداخت دموراژ (خسارت تاخیر) به کشتی‌ها خواهند پرداخت.

همچنین گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح اصلاح تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گزارش کمیسیون عمران درموردطرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد طرح جرم سیاسی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک بند به ماده (۵۲۴) قانون آئین‌دادرسی مدنی، گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵۰۵) قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی، گزارش کمیسیون تدوین‌ آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و گزارش کمیسیون آموزش، ‌تحقیقات و فناوری در مورد طرح نظام جامع آموزش و تربیت فنی، ‌ حرفه‌ای و مهارتی در دستور کار هفتگی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
همچنین سؤالات ذیل در دستور روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ قرار دارد:
*دو فقره سؤال علی ایران‌پور نماینده مبارکه و نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از وزیر امور اقتصادی و دارایی
*سؤالات سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر صنعت، معدن و تجارت
*سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر امور خارجه
موارد زیر نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:
* گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد تحقیق‌وتفحص از عملکرد وزارت‌ صنعت ‌معدن ‌و تجارت درخصوص‌ واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این‌کالا‌ها
*گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات‌وفناوری در مورد تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی
*انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و یک نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای‌ ملی ایمنی زیستی

کد N563717