چه کسانی برای دانشجویان پیروخط امام سخنرانی می کردند؟/از حسین شریعتمداری و حجاریان تا حائری شیرازی

13 آبان,حسین شریعتمداری,سعید حجاریان,محمود احمدی‌ نژاد

خبرآنلاین در سالگرد فتح لانه جاسوسی در سال1390 مصاحبه ای از سیدمحمدهاشمی(یکی از دانشجویان مسلمان پیرو خط امام را به نقل از سایت تاریخ ایرانی منتشر کرد.

نظر به اهمیت مطالب مطرح شده در آن مصاحبه، بخشهایی از آن بازنشر می شود.

1717

کد N563460