فیلم راشاتودی از حال و هوای کربلا

این فیلمی است که وبسایت شبکۀ روسی "راشاتودی" از حال و هوای کربلا و بین الحرمین و عزیمت مردم به بارگاه مقدس امام حسین (ع) در روز عاشورا منتشر کرده است.

فیلم راشاتودی از حال و هوای کربلااین فیلمی است که وبسایت شبکۀ روسی "راشاتودی" از حال و هوای کربلا و بین الحرمین و عزیمت مردم به بارگاه مقدس امام حسین (ع) در روز عاشورا منتشر کرده است.

 

 

 

5252

 

کد N563130