پنتاگون ۵۰۰ جاسوس جدید به خارج اعزام می‌كند

سیاسی

مقام‌های پنتاگون از طرح ایجاد یک سازمان جاسوسی فعال در کشورهای دیگر و با ۵۰۰ عضو که بتواند مستقل از سازمان جاسوسی آمریکا عمل کند، صحبت کرده‌اند که با مخالفت قانون‌گذاران این کشور روبه‌رو شده است.

مقام‌های پنتاگون بار دیگر به طرح ایجاد سازمان جاسوسی مجزایی در کشورهای دیگر که همتای سازمان جاسوسی آمریکا (سی‌آی‌ای) باشد، بازگشته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن‌پست، مقام‌های پنتاگون از طرح ایجاد یک سازمان جاسوسی فعال در کشورهای دیگر و با ۵۰۰ عضو که بتواند مستقل از سازمان جاسوسی آمریکا عمل کند، صحبت کرده‌اند که با مخالفت قانون‌گذاران این کشور روبه‌رو شده است.

قانون‌گذاران آمریکا به هدف ایجاد و همچنین هزینه طرح آموزش و اعزام ۵۰۰ جاسوس جدید اعتراض کرده‌اند.

یکی از مقام‌های ارشد سازمان جاسوسی آمریكا گفت که هدف از ایجاد این سازمان، کوچک بودن و در عین‌حال داشتن بالا‌ترین توانایی‌ها است.

مقام‌های آمریکا در طرح گذشته خود هزار نفر را به عنوان عضو جدید سازمان جاسوسی آمریکا انتخاب کردند تا با این سازمان و در راستای اهداف ماموریت‌های ویژه نظامی آمریکا فعالیت داشته باشند.

کد N562661