دکتر پیروز مجتهدزاده پس از لغو حکم اعدام آیت الله نمر در گفتگو با ایلنا:

نخبگان سیاسی، ترمیم كنندگان سیاست خارجی هستند / جلوگیری از حکم اعدام، یك اندیشه و یک مفهوم بود

سیاست خارجی,آیت الله هاشمی رفسنجانی,آیت الله نمر,عربستان سعودی

با انتشار لغو حكم اعدام تعزیری آیت الله نمر الباقر نمر از سوی مقامات عربستان سعودی كه بر اثر نامه ارسالی از سوی آیت الله هاشمی رفسنجانی رخ داد نیاز به حضور كهنه كاران سیاسی در عرصه سیاست خارجی ملموس است.

بعد از صدور حكم اعدام آیت الله نمر از سوی دادگاه كیفری عربستان سعودی و با گسترش اعتراضات در جوامع اسلامی بین المللی نامه ای مبنی بر لغو حكم اعدام آیت الله نمر از سوی آیت الله هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقامات سعودی ارسال شد كه اخبار منتشره حاكی از احتمال لغو این این حكم می باشد.

دکتر پیروز مجتهد زاده در خصوص لغو حكم اعدام آیت الله نمر در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: اعدام آیت الله نمر فقط اعدام یك شخصیت نیست بلكه اعدام یك مفهوم است و جلوگیری از این حكم جلوگیری از اعدام یك اندیشه و مفهوم به شمار می رود چراكه كشتن شیخی كه در یك جایگاه مذهبی خاص قرار دارد و مذهب دیگری می خواهد آن را از میان ببرد، مساله مهمی است و جلوگیری از وقوع این اعدام، ارزشمند تر محسوب می شود.
وی در ادامه با اشاره به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار داشت: ایشان در گذشته ظرفیت موجود در سیاست خارجی ما را بارها از منظر همگان گذرانده اند و گشایش زیادی در سیاست خارجی ما و روابط ما با كشورهای حوزه خلیج فارس به وجود آوردند و باعث شدند كه این روابط التیام پیدا كند.
مجتهد زاده با بیان اینكه باید سیاست خارجی ما از جهت گیری های حزبی خارج شود اذعان داشت: اگر سیاست خارجی ما از اسارت جهت گیری حزبی و گروهی رها شود و از تمامی استعدادهای طبیعی – سیاسی – جغرافیایی و حتی فرهنگی كشور به نحو درست استفاده شود به طبع می توان به نقطه مناسبی دست پیدا كرد.
وی در ادامه تصریح كرد: اگر سیاست خارجی یك كشور اسیر منافع ملی نباشد و خود را درگیر منافع حزبی كند طبیعتاَ به نابودی آن منجر خواهد شد و هم اكنون نیز سایه این مواضع گاهاَ در سیاست خارجی ما دیده می شود.
مجتهد زاده با تاكید بر حضور چهره ها در روابط سیاست خارجی كشورمان ابراز كرد: در كشور ما استعدادها و چهره ها و ارزشهای انسانی و علمی خوبی وجود دارد تا بتواند اهداف سیاست خارجی ما را به نقطه مطلوب خود برساند اما به دلیل چشم تنگی های جناحی این افراد كنارگذاشته می شوند كه این مساله در آینده به ما ضربه خواهد زد و باید بدانیم كه این موضوع همانند زهری پیكره سیاست خارجی كشورمان را مسموم كرده است و باید اصلاح گردد زیرا منافع ملی ما خیلی ارزشمند تر از این كشمكشهای جناحی و حزبی است.

کد N562636