از سوی یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای؛

مطالب منتشره درخصوص تـوافق در زمینه تعداد سانتریفیوژهـا تکذیب شد

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران همواره بـر حقوق کامل هسته ای خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف سازی تأکید کرده است.

یک مقام مسئول نزدیک به تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درخصوص مطالب منتشره در روزنامه واشنگتن پست در مورد توافق درخصوص تعداد سانتریفیوژها اظهار داشت: مطالب منتشره درخصوص تـوافق در زمینه تعداد سانتریفیوژهـا مورد تأئید نبوده و تکذیب می گردد.

به گزارش ایلنا، وی افـزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بـر حقوق کامل هسته ای خود در بهره گیری از فن آوری صلح آمیز هسته ای و همزمان هرگونه اقدام در زمینه شفاف سازی تأکید کرده است.

کد N561973