سرهنگ آزوغ:

برگزاری همایش با کشورهای همسایه در زمینه مبارزه با استعمار

سیاست داخلی

ارتباط باعشایر سایر کشورها هم اندیشی و تبادل نظر و بررسی نقاط مشترک بین اقوام و عشیره هادر دنیای امروز امری ضروری است.

رییس سازمان بسیج عشایری کشور از ضرورت انتقال روحیه اقوام و عشایر ایران اسلامی و نقش آنان در پیشبرد انقلاب به اقوام سایر کشورها خبرداد.


به گزارش ایلنا،سرهنگ آزوغ رییس سازمان بسیج عشایری به ذکر جزییاتی از ارتباط با عشایر سایر کشورها پرداخت.

وی بابیان اینکه ارتباط باعشایر سایر کشورها هم اندیشی و تبادل نظر و بررسی نقاط مشترک بین اقوام و عشیره هادر دنیای امروز امری ضروری است، افزود: از طریق این نشست ها و همایش ها و بهره برداری از تجربیات دیگران راه های در پیش روی را راحت تر و کم هزینه تر طی خواهد شد.

آزوغ در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت انتقال روحیه اقوام و عشایر ایران اسلامی و نقش آنان در پیشبرد انقلاب به اقوام سایر کشورها اشاره داشتند و تاثیر گذاری بر مسلمانان کشورهای اسلامی و عشایر آنان را ضروری دانستند.

رییس سازمان بسیج عشایری در جمع بندی سخنان خود به قرابت و نزدیکی آداب و فرهنگ عشایر و اقوام دو سوی مرزهای جمهوری اسلامی با سایر کشورها اشاره داشتند و اهمیت امنیت مرزها توسط عشایر را یاد آور شدند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به سابقه مبارزاتی عشایر با استعمارگران اجنبی مخصوصا استعمار پیر و مکار انگلیس اشاره داشتند و افزودند که:این سوابق عشایر،سازمان بسیج عشایری را بر آن داشت که با هماهنگی های لازم به زودی شاهد برگزاری همایش های مشترکی در این خصوص در جنوب،شمال غرب و شرق با کشورهای همسایه باشیم.

کد N561871