مهدی هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا:

خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه هستیم

سیاست داخلی

ما از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به این پرونده تاکنون، خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه بوده‌ایم و هر جلسه نیز این درخواست را با قاضی دادگاه مطرح کردیم.

مهدی هاشمی گفت: ما هر جلسه درخواست علنی بودن جلسات دادگاه را با قاضی مطرح کرده‌ایم.

مهدی هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به جلسه امروز دادگاه رسیدگی به پروده خود و در واکنش به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب گفت: ما از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به این پرونده تاکنون، خواستار برگزاری علنی جلسات دادگاه بوده‌ایم و هر جلسه نیز این درخواست را با قاضی دادگاه مطرح کردیم.


امروز چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی طبق روال جلسات گذشته به صورت غیرعلنی و در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.


لازم به ذکر است حمید رسایی نماینده مجلس پیش از شروع جلسه امروز، با ورود به دادگاه انقلاب مدعی شد که برای رساندن نامه 110 نماینده مجلس به قاضی مقیسه در خصوص علنی بودن جلسات دادگاه مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب حاضر شده است.

کد N561813